Alkoholová intolerance

Nesnášenlivost alkoholu neboli flush reakce znamená sníženou schopnost odbourávat alkohol. Varianta ztráty funkce genu ALDH2 snižuje schopnost enzymu přeměňovat acetaldehyd, vedlejší metabolický produkt alkoholu, na acetát, což vede k hromadění acetaldehydu v játrech a krvi. Acetaldehyd je silně toxický. Zarudnutí obličeje při pití alkoholu je známkou nedostatku ALDH2, který může při nadměrném pití zvýšit riziko vzniku rakoviny jícnu a dalších nádorů trávicího traktu. Znak nesnášenlivosti alkoholu je ve velké míře přítomen u lidí východoasijského původu. Jedincům s vysokým rizikem se doporučuje úplná abstinence nebo jen příležitostná konzumace minimálního množství alkoholu.

Příčiny onemocnění

Chemické odbourávání alkoholu se děje primárně v lidských játrech a je usnadněno dvěma hlavními enzymy: alkoholdehydrogenázou (ADH) a aldehyddehydrogenázou (ALDH). Defektní alela ALDH2 se nazývá ALDH2*2; od svého aktivního protějšku ALDH2*1 je oddělena jednobodovou mutací (G-A přechod na úrovni DNA; alela A na rs671=ALDH2*2). Tato mutace nahrazuje lysin (K) za kyselinu glutamovou (E) a snižuje schopnost enzymu přeměňovat acetaldehyd, metabolický vedlejší produkt alkoholu, na acetát. Zrudnutí je výsledkem nahromadění acetaldehydu v krvi, který způsobuje dilataci kapilár.

Rizika onemocnění

Acetaldehyd je silně toxická látka s karcinogeními účinky. Výzkum ukázal, že zarudnutí obličeje při pití svědčí o nedostatku ALDH2, který může šestkrát až desetkrát zvýšit riziko vzniku rakoviny jícnu. Tzv. „asijský flush“ může u některých lidí později v životě zmizet, zvláště pokud ignoruje příznaky onemocnění a trvale konzumuje alkoholické nápoje. Bez ohledu na to, je těžká konzumace alkoholu stále spojena s vysokým rizikem rakoviny orgánů zažívacího ústrojí. Alkohol řadíme mezi návykové látky a měl by být tedy užíván jen příležitostně.

Zdroj:

https://www.gbhealthwatch.com/Trait-Asian-Flush.phpDalší články v této kategorii

Sklony k alkoholismu
Sklony k alkoholismu
Pro většinu dospělých není mírné užívání alkoholu škodlivé, ale zhruba čtvrtina populace není fyzicky a psychicky vybavena na požívání alkoholu a alkohol je pro ni rizikový. Mezi těmito 25 % je velká skupina těch, kteří jsou na alkoholu závislí pr...
Emoční přejídání
Emoční přejídání
Příjemné vlastnosti potravin, především jejich chuť a vůně, působí na systém odměňování v lidském mozku podobně jako návykové látky (např. alkohol nebo marihuana) a vyvolávají pocit slasti. Někteří lidé mají sklony k vyhledávání slastných požitků,...
Sklon k závislosti na návykových látkách
Sklon k závislosti na návykových látkách
Drogová závislost je částečně geneticky podmíněná a je výsledkem interakce genů a prostředí. Z dosavadních poznatků vyplývá, že geny ovlivňují vznik alkoholismu a drogové závislosti asi ze 40–60 %. Geny se tedy podílejí na vzniku závislosti přibl...
Zpět na články