Zvýšená hladina homocysteinu v krvi

Gen MTHFR kóduje enzym 5-methylentetrahydrofolátreduktázu, který je esenciální pro přeměnu folátu a kyseliny listové (souhrnně jsou označovány jako vitamin B9) na aktivní formu 5-methyl-tetrahydrofolát (aktivní folát, nebo metylovaný folát), kterou umí naše tělo využít. V případě nedostatku aktivního folátu se v krvi hromadí cytotoxický homocystein (meziprodukt při syntéze aminokyseliny cystein), jehož zvýšená hladina v krvi je označována jako hyperhomocysteinemie. Nedostatek aktivního folátu je tak po onemocněních ledvin a nedostatku vitaminu B12, se kterým úzce souvisí, třetí nejčastější metabolickou příčinou hyperhomocysteinemie.

Příčiny zvýšené hladiny homocysteinu

Mutace genu MTHFR jsou poměrně časté a odhaduje se, že jich existuje alespoň 30 různých typů. Nejvíce prostudované a také nejzávažnější jsou C677T (záměna nukleotidu cytosin za tymin v pozici 677, vede ke změně aminokyseliny alanin za valin) a A1298C (záměna nukleotidu adenin za cytosin v pozici 1298, vede ke změně aminokyseliny glutamát za alanin). Následkem těchto mutací je tepelná nestabilita enzymu MTHFR při teplotě 37°C doprovázená snížením jeho enzymatické aktivity. U pacientů heterozygotních pro mutaci C677T (mají jen jednu formu genu mutantní pro C677T) dochází k 35% snížení aktivity tohoto enzymu a u pacientů homozygotních pro mutaci C677T (mají obě formy genu mutantní pro C677T) klesá aktivita až o 70%. Heterozygoti v obou mutacích (mají jednu formu genu s mutací C677T a druhou s mutací A1298C) představují nejrizikovější skupinu, kde je aktivita enzymu ještě nižší. Nízká aktivita enzymu MTHFR způsobuje zvýšení hladiny homocysteinu v krvi, což vede k rozvoji řady zdravotních komplikací. Plošné testování mutací v MTHFR genu se neprovádí ani jako prevence u zdravých osob, které nemají v rodině kardiovaskulární onemocnění, ani u osob s rodinným výskytem těchto mutací. Od roku 2013 bylo plošné testování také vyřazeno u žen, kterým hrozí zvýšené riziko žilní trombózy při užívání hormonální antikoncepce.

Metabolismus vitamínu B9

Nositel mutace může být:

heterozygot

 • má dvě odlišné formy genu (alely), pouze jedna je zmutovaná
 • riziko rozvoje trombózy je mírně zvýšené - doporučena eliminace rizikových faktorů
 • riziko přenosu mutace na potomky je zde 50%

homozygot

 • má obě formy genu s mutací
 • riziko rozvoje trombózy je vysoké - doporučena konzultace na hematologii a důsledné dodržování prevence
 • vždy dojde k přenosu mutace na potomky

více informací

Metylfolát a těhotenství

V těhotenství vzrůstá potřeba vitaminu B9 až třikrát na 600 ug/den. Uvádí se, že až 60 % těhotných žen trpí nedostatkem vitaminu B9. Metylfolát hraje významnou roli během těhotenství pro vývoj plodu a jeho centrálního nervstva. Při nedostatku metylfolátu může docházet ke vzniku vrozených vad. Podrobně o tom pojednává článek mutace genu MTHFR a těhotenství.

Metylfolát a anemie

Pro správný průběh krvetvorby jsou klíčové tři látky: vitamin B9, vitamin B12 (kobalamin) a železo. Během procesu krvetvorby dochází k přenosu metylové skupiny (CH3) z aktivního folátu (metylovaný folát) za účasti vitaminu B12 na cytotoxický homocystein, který se metabolizuje na aminokyselinu cystein (základní stavební kámen nukleových kyselin). Anemie se může vyskytovat jako průvodní onemocnění při těhotenství kvůli vyšším požadavkům na příjem aktivního folátu.

Metylfolát a narkóza

Oxid dusný (tzv. rajský plyn), který se běžně používá při anestezii, má negativní vliv na vitamin B12 a zároveň brzdí enzym, který syntetizuje aminokyselinu methionin, což vede ke zvýšení hladiny homocysteinu. Také bylo zjištěno, že u osob s mutacemi v MTHFR genu po anestezii oxidem dusným stoupá v krvi hladina homocysteinu a zvyšuje se riziko vzniku vážných zdravotních komplikací. Podrobně o této problematice pojednává článek MTHFR a anestezie.

Prevence zvýšené hladiny metylfolátu

Nejúčinějším preventivním opatřením pro eliminaci komplikací způsobených zvýšnou hladinou homocysteinu je zajistit příjem dostatečného množství metylované formy kyseliny listové ze stravy.

Zdroje metylfolátu

Aktivní folát vzniká nejen při metabolismu vitaminu B9, ale také se běžně vyskytuje v následujících potravinách:

 • listová zelenina – salát, zelí, brokolice, květák, kapusta, špenát

 • klíčky luštěnin

 • bobulové ovoce – jahody, maliny

 • citrusové plody

 • játra

 • vaječný žloutek

Důležité je zajistit zachování aktivní formy metylfolátu ve stravě, která může být snížena nevhodným a dlouhodobým skladováním potravin a jejich tepelnou úpravou. Metylovaná forma kyseliny listové se rychle vytrácí při tepelné úpravě. Potraviny je tedy důležité konzumovat syrové nebo jen krátce tepelně zpracované.

Možné předávkování

K předávkování vitaminem B9 většinou nedochází, protože se při nadbytku snadno a rychle vylučuje močí. Jedinou komplikací při nadužívání může být maskování nedostatku vitaminu B12 a s ním spojenou anemií.

 

Odkazy:

https://www.rozhlas.cz/poradnapraha/rodinnylekar/_zprava/kdyz-telo-neumi-zpracovat-kyselinu-listovou--1506093

https://www.dietvsdisease.org/mthfr-folic-acid-folate/

https://www.dietvsdisease.org/mthfr-c677t-a1298c-mutation/

https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-integrationist/201409/genetic-mutation-can-affect-mental-physical-health

https://thrombosiscanada.ca/clinicalguides/

Literatura:

General anesthesia and methylenetetrahydrofolate reductase deficiency

Overview of homocysteine and folate metabolism: With special references to cardiovascular disease and neural tube defects 

Influence of Methylenetetrahydrofolate Reductase Gene Polymorphisms on Homocysteine Concentrations after Nitrous Oxide Anesthesia

Effect of Nitrous Oxide Anesthesia on Plasma Homocysteine and Endothelial Function

Role of homocysteine in the development ofcardiovascular disease

Homocysteine and MTHFR Mutations

Mírné hyperhomocysteinémie z deficitu MTHFR (C677T a C1298A) u dospělých a adolescentů v metabolické ambulanci. Je třeba je diferencovat a léčit?

Effect of nitrous oxide on plasma homocysteine and folate in patients undergoing major surgery

Folic Acid Supplementation and Pregnancy: More Than Just Neural Tube Defect Prevention

Superficial thrombophlebitis in varicose vein disease: the particular role of methylenetetrahydrofolate reductaseDalší články v této kategorii

Gyrátová atrofie cévnatky a sítnice
Gyrátová atrofie cévnatky a sítnice
Gyrátová atrofie je vzácné dědičné onemocnění sítnice oka (vrstva tkáně citlivé na světlo, nachází se na vnitřku oční bulvy) a cévnatky (cévní vrstva tkáně za sítnicí). Degenerace těchto struktur způsobuje krátkozrakost, šedý zákal a progresivní z...
Glykogenóza
Glykogenóza
Glykogenózy neboli GSD (glycogen storage disease) představují vzácná dědičná onemocnění metabolismu sacharidů. Podstatou této choroby je narušený proces odbourávání nebo skladování glykogenu.
Deficit biotinidázy
Deficit biotinidázy
Deficit biotinidázy je onemocnění způsobené nedostatečnou aktivitou enzymu biotinidáza, který se účastní metabolismu biotinu, někdy nazývaného vitamín H. Biotin je v organismu zapojen do metabolismu tuků, cukrů i bílkovin. Biotinidáza uvolňuje kov...
Zpět na články