Alportův syndrom

Alportův syndrom je dědičné onemocnění, které postihuje především glomeruly, drobná klubíčka jemných cévek v ledvinách, která filtrují odpadní látky z krve. Mnoho lidí má vedle onemocnění ledvin také problémy se sluchem a zrakem, protože kolagen typu IV, jehož tvorba je narušena, je nezbytný pro strukturu a funkci vnitřního ucha a oka.

Příčiny onemocnění

Alportův syndrom je způsoben změnami genů (COL4A3, COL4A4, COL4A5), které ovlivňují syntézu kolagenu typu IV, vláknité bílkoviny, která je důležitá pro normální strukturu a funkci glomerulů. U chlapců se onemocnění ledvin projevuje již od dětství, hlavním symptomem je přítomnost krve v moči (hematurie). Kromě toho do moči unikají i bílkoviny. Filtrace moči se postupně snižuje a dochází k selhávání ledvin. U většiny dívek se objevuje obvykle pouze marginální hematurie, která může být detekována pouze pod mikroskopem. Asi u 80 % chlapců s Alportovým syndromem se objevuje oboustranná progresivní ztráta sluchu. U žen je toto riziko méně časté a obvykle se projevuje později v průběhu života.

V 80% případů se jedná o X-chromozomálně vázanou dědičnost s výrazně závažnějšími příznaky u mužů. Může vést k finálnímu stádiu selhání ledvin, které vyžaduje dialýzu a transplantaci.

Prevence a léčba

Postižení jedinci by se měli vyhýbat ototoxickým lékům (většina analgetik) a průmyslovému hluku pro účinnou minimalizaci další ztráty sluchu, a také lékům zatěžující ledviny.

Zdroje:

https://www.ledviny.cz/clanky/alportuv-syndrom

https://www.orphananesthesia.eu/en/rare-diseases/published-guidelines/alport-syndrome/1175-alportuv-syndrom-cz/file.html

https://actionability.clinicalgenome.org/ac/Adult/ui/stg2SummaryRpt?doc=AC1044Další články v této kategorii

Erektilní dysfunkce
Erektilní dysfunkce
Erektilní dysfunkce je definována jako trvalá nebo dočasná neschopnost udržet erekci penisu v dostatečné tuhosti a po dostatečnou dobu nutnou pro kvalitní pohlavní styk. Podle epidemiologických dat je erektilní dysfunkce poměrně častým jevem. Mezi...
Hladina lipoproteinu a onemocnění koronárních tepen
Hladina lipoproteinu a onemocnění koronárních tepen
Zvýšené koncentrace lipoproteinu A – Lp(a) má přibližně 20 % populace. V současné době máme již dostatek důkazů pro tvrzení, že čím vyšší je koncentrace Lp(a), tím vyšší je riziko kardiovaskulárního onemocnění. Koncentrace Lp(a) je také spojena s ...
Primární deficit karnitinu
Primární deficit karnitinu
Karnitin hraje důležitou roli v metabolismu mastných kyselin tím, že zajišťuje jejich transport mezi buněčnými organelami. Je důležitým dodavatelem energie zejména pro srdeční a kosterní sval. U savců je získáván hlavně potravou a zčásti je syntet...
Zpět na články