Hereditární feochromocytom a paragangliom

Feochromocytomy a paragangliomy jsou nádory vznikající z chromafinních buněk, mohou metabolizovat, skladovat, a také (ale ne vždy) vylučovat hormony nadledvinek tzv. katecholaminy. Typickými projevy feochromocytomu nebo paragangliomu jsou hypertenze (trvalá i záchvatovitá), palpitace, bolesti hlavy a pocení.

Co jsou feochromocytomy a paragangliomy?

FEO/PGL krom projevů symptomů jako hypertenze, tachykardie, bolest hlavy, zčervenání, úzkost a panické ataky aj. mohou mít navíc projevy metabolické jako hyperglykémie, laktátová acidóza a ztráta hmotnosti.

Léčba

Péče o pacienty s těmito onemocněními vyžaduje multidisciplinární spolupráci a měla by být prováděna pouze ve specializovaných centrech, která mají s tímto druhem onemocnění dostatečné zkušenosti. K lokalizaci tumorů by se mělo přistoupit až po předchozím potvrzení biochemickými metodami, pokud nebyl nádor zjištěn dříve. Základním diagnostickým nástrojem pro nádory v oblasti břicha je v našich podmínkách počítačová tomografie (CT). Magnetická rezonance (MR) je vhodná jedině při alergii na kontrastní látku nebo u dětských pacientů (pro snížení radiační zátěže). Naopak pro oblast hlavy a krku je vhodné použití MR. Pro cílenou léčbu těchto komplikovaných stavů je komplexní genetické vyšetření (WES), neboť tento syndrom způsobují různé geny - MAX, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, TMEM127 a SDHA.

Jako prevence je důležité se vyhnout dlouhodobému vystavení prostředí s nízkým obsahem kyslíku, t.j. vysokým nadmořských výškám nebo opakované hypoxii (freediving).

Zdroj:

https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/84628/140051695.pdf?sequence=4&isAllowed=y

https://actionability.clinicalgenome.org/ac/Adult/ui/stg2SummaryRpt?doc=AC150

https://www.linkos.cz/casopis-klinicka-onkologie/2012-08-15-supplement-1/hereditarni-feochromocytom-a-paragangliom/Další články v této kategorii

Retinoblastom
Retinoblastom
Retinoblastom je nejčastější a nejzávažnější zhoubný nádor v dětské oftalmologii.
Carneyho komplex
Carneyho komplex
Carneyho komplex je onemocnění, které způsobuje změny barvy kůže. Způsobuje také vznik nenádorových (nezhoubných) nádorů v pojivových tkáních a žlázách s vnitřní sekrecí. Je to autozomálně dominantní dědičné onemocnění charakterizované kožními a s...
Juvenilní polypóza a dědičná hemoragická teleangiektázie
Juvenilní polypóza a dědičná hemoragická teleangiektázie
Onemocnění charakterizuje dědičná strukturní abnormalita stěn drobných cév s následnou dilatací. Genetický vliv na tyto onemocnění má gen SMAD4.
Zpět na články