Juvenilní polypóza a dědičná hemoragická teleangiekt...

Onemocnění charakterizuje dědičná strukturní abnormalita stěn drobných cév s následnou dilatací. Genetický vliv na tyto onemocnění má gen SMAD4.

Příčiny onemocnění

Juvenilní polyp
Juvenilní polyp (retenční polyp) je nejčastějším střevním polypem dětských pacientů. Obvykle jde o sporadicky se vyskytující polyp, může se ale objevit i jako součást syndromu juvenilní polypózy, pro který je typický výskyt většího počtu polypů. Juvenilní polypy se vyskytují v trácicí soustavě. Nejčastějším klinickým příznakem kolorektálních polypů u dětí je nebolestivá enteroragie (červená krev ve stolici - krev pocházející ze spodní části trávicího traktu).

Hereditární hemoragická teleangiektázie

Onemocnění se může vyskytovat u obou pohlaví a může postihovat všechny orgány. Projevy začínají většinou po pubertě na kůži v podobě tmavočervených uzlíků velikosti 0,5 až 3 mm, které s přibývajícím věkem zvětšují a stoupá i jejich počet. Vyskytují se na nosní sliznici, v ústní dutině, na jazyku, kůži tváře, trupu a končetinách. Léze vnitřních orgánů jsou nejčastější na sliznici trávicího systému, v dýchacích cestách, v močovém měchýři, ale mohou se vyskytovat i v mozku.

Podrobná genetická analýza typicky odhalí závažnou mutaci v genu SMAD4. Pacientům se doporučuje vyhnout se prudkému smrkání, zvedání těžkých předmětů, namáhání při vyprazdňování a potápění.

Zdroje:

https://actionability.clinicalgenome.org/ac/Adult/ui/stg2SummaryRpt?doc=AC107

https://www.wikiskripta.eu/w/Polypy_tlust%C3%A9ho_st%C5%99eva

https://www.wikiskripta.eu/w/Heredit%C3%A1rn%C3%AD_hemoragick%C3%A1_teleangiekt%C3%A1zieDalší články v této kategorii

Retinoblastom
Retinoblastom
Retinoblastom je nejčastější a nejzávažnější zhoubný nádor v dětské oftalmologii.
Carneyho komplex
Carneyho komplex
Carneyho komplex je onemocnění, které způsobuje změny barvy kůže. Způsobuje také vznik nenádorových (nezhoubných) nádorů v pojivových tkáních a žlázách s vnitřní sekrecí. Je to autozomálně dominantní dědičné onemocnění charakterizované kožními a s...
Hereditární feochromocytom a paragangliom
Hereditární feochromocytom a paragangliom
Feochromocytomy a paragangliomy jsou nádory vznikající z chromafinních buněk, mohou metabolizovat, skladovat, a také (ale ne vždy) vylučovat hormony nadledvinek tzv. katecholaminy. Typickými projevy feochromocytomu nebo paragangliomu jsou hyperten...
Zpět na články