Hluboká žilní trombóza

K hluboké žilní trombóze (odborně flebotrombóza) dochází po uvolnění krevní sraženiny (tzv. trombu), která ucpe průtok krve žilou. Nejčastěji vzniká v oblasti hlubokých žil dolních končetin. Následkem ucpání žilního řečiště nemůže krev odcházet z postižené končetiny. Tím dochází k rozvoji hlavních příznaků trombózy, kterými jsou především otok končetiny, bolestivost a zarudnutí.

Žilní trombózou onemocní ročně v České republice cca 15 – 20 tisíc pacientů. Hlavní nebezpečí žilní trombózy však tkví v možnosti vzniku plicní embolie. Ta může mít velmi akutní průběh, spojený s náhle vzniklou dušností a bolestí na hrudi, která ve vysokém procentu případů končí úmrtím pacienta. Vznikem plicní trombózy jsou nejvíce ohroženi pacienti s trombózou pánevních žil.

Příčiny vzniku

V současné době je vznik trombóz považován za multifaktoriální patologický stav, kde hrají důležitou roli dědičné predispozice, ale rovněž další ovlivnitelné faktory jako je způsob života (aktivní - pasivní), stravovací návyky, zánětlivé stavy, antikoncepce(zejména estrogenní), obezita, kouření, alkohol a další.

Hlavní příznaky žilní trombózy jsou:

  • otoky nohou
  • bolestivost a pocit napětí
  • naběhlé podkožní žíly
  • zarudnutí nebo zfialovění postiženého místa spolu s horkostí pokožky

Léčba žilní trombózy

Při zjištění jakýchkoliv příznaků žilní trombózy neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. Jedná se o možný život ohrožující stav, který nesmíme podcenit. Vyšetření a následnou léčbu tohoto onemocnění musí provádět specializovaný lékař. Ten rozhodne o adekvátní antikoagulační léčbě (snížení srážlivosti krve) tak, aby se předešlo dalšímu vzniku trombů (sraženin) v krevním řečišti.

Prevence

Při zvýšeném riziku (pozitivní nález některé mutace) vzniku trombofilního stavu je vždy nutná návštěva ošetřujícího lékaře, který poradí nejvhodnější způsoby prevence a doporučí postup léčby při zátěžových stavech. I v případě zjištěného nízkého rizika vzniku trombofilního stavu (nezjištěna žádná mutace) můžeme riziko žilní trombózy dále snížit na minimum, a to zejména při dlouhodobém cestování nošením kompresních punčoch, pravidelným cvičením, dostatečným příjmem tekutin a dalšími doporučenými postupy. Více zde.Další články v této kategorii

Trombofilní mutace
Trombofilní mutace
Trombofilie je porucha charakterizovaná zvýšenou srážlivostí krve, vedoucí ke vzniku krevních sraženin (trombů). Nejčastěji se tromby vytváří v hlubokém žilním systému dolních končetin (nejsou vidět na povrchu). Pokud dojde k jejich uvolnění, moho...
Antikoncepce a hormonální léčba
Antikoncepce a hormonální léčba
Kombinovaná hormonální antikoncepce je založena na kombinaci estrogenů a gestagenů. Estrogen obsahují i léky na podporu otěhotnění nebo například léky před odběrem vajíček u dárkyň. Kontraindikací k nasazení antikoncepce jsou homozygotní mutace fa...
Trombofilie a těhotenství
Trombofilie a těhotenství
Těhotenství je řazeno mezi rizikové faktory podporující vznik trombofilie. Když se k němu připojí trombofilní mutace, riziko vzniku žilní trombózy a s ní spojených komplikací se násobí. Relevantní riziko vzniku hluboké žilní trombózy je u těhotnýc...
Zpět na články