Trombofilní mutace

Trombofilie je porucha charakterizovaná zvýšenou srážlivostí krve, vedoucí ke vzniku krevních sraženin (trombů). Nejčastěji se tromby vytváří v hlubokém žilním systému dolních končetin (nejsou vidět na povrchu). Pokud dojde k jejich uvolnění, mohou se dostat do plic a způsobit plicní embolii. Trombóza v placentárním řečišti může způsobit komplikace v těhotenství. U jedinců s vrozenými dispozicemi k této poruše mnohonásobně roste riziko vzniku trombózy v kombinaci s rizikovými faktory (zejména hormonální antikoncepcí), a proto je důležité toto dědičné zatížení v rodině znát.

Trombofilie je ovlivněna zevními faktory, které můžeme částečně ovlivnit, a dále faktory genetickými, na něž vliv nemáme, ale jejichž znalost nám může pomoci riziko trombózy eliminovat. V rodinách, kde se vyskytly trombofilní mutace, křečové žíly, trombózy, plicní embolie, srdeční a mozkové příhody, opakované samovolné potraty, by měli být na přítomnost trombofilních mutací otestováni i další rodinní příslušníci. Mezi významné dědičné příčiny trombofilií, které mohou ohrozit zdraví zejména v souvislosti s hormonálními preparáty či v těhotenství, patří:

Leidenská mutace - mutace v genu pro Faktor V Leiden

 • vyskytuje se u 3-10% populace
 • spojena hlavně s rozvojem hluboké žilní trombózy a plicní embolie
 • v kombinaci s hormonální antikoncepcí (zvláště s obsahem estrogenů) roste riziko vzniku trombózy až 100x
 • měla by být vyšetřena vždy před zahájením užívání hormonální antikoncepce či substituce nebo při plánování těhotenství
 • více informací 

Protrombinová mutace - mutace v genu pro Faktor II protrombin

 • vyskytuje se u 2-3% populace
 • spojena hlavně s rozvojem hluboké žilní trombózy a plicní embolie
 • nosič této mutace má 3-4x vyšší riziko vzniku trombózy
 • měla by být vyšetřena vždy před zahájením užívání hormonální antikoncepce či substituce
 • více informací

Mutace  genu MTHFR - mutace v genu pro enzym methylentetrahydrofolátreduktázu

 • vyskytuje se u 33-37% populace
 • spojena s aterosklerózou, infarktem, mozkovou příhodou
 • snižuje schopnost využití vitamínu B9, který je důležitý během těhotenství pro vývoj plodu a jeho centrálního nervstva
 • může způsobit komplikace u některých forem anestezie u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním
 • více informací

Nositel mutace může být:

heterozygot

 • má dvě odlišné formy genu (alely), pouze jedna je zmutovaná
 • riziko rozvoje trombózy je mírně zvýšené - doporučena eliminace rizikových faktorů
 • riziko přenosu mutace na potomky je zde 50%

homozygot

 • má obě formy genu s mutací
 • riziko rozvoje trombózy je vysoké - doporučena konzultace na hematologii a důsledné dodržování prevence
 • vždy dojde k přenosu mutace na potomky

více informací

Samotná přítomnost trombofilní mutace neznamená, že její nositel bude postižen trombózou. K jejímu rozvoji většinou dochází až spolupůsobením dalších rizikových faktorů, z nichž některé lze úspěšně eliminovat.

Faktory podporující riziko vzniku trombózy a plicních embolií: 

 • kouření, alkohol, obezita
 • těhotenství a šestinedělí
 • užívání hormonální antikoncepce nebo jiné hormonální léčby (hlavně estrogeny)
 • užívání anabolických steroidů a kortikosteroidů
 • dlouhé cesty dopravními prostředky, dlouhodobý let, sedavé zaměstnání
 • dlohodobé znehybnění končetin v důsledku fixace po úrazu
 • dehydratace (ztráta či nedostatečný příjem tekutin)
 • chirurgické zákroky, zranění
 • onkologická onemocnění a jejich léčba
 • ateroskleróza a další kardiovaskulární onemocnění
 • dědičné  poruchy srážlivosti krve
 • zvýšené hladiny homocysteinu v krvi (spojeno s mutací genu MTHFR)
 • diabetes
 • věk nad 45 let

koláž kouření a letadlo

Kumulace rizikových faktorů může vést k rozvoji trombofile u kohokoliv, ale v kombinaci s vrozenými mutacemi toto riziko výrazně roste. Na základě znalosti genetických dispozic k rozvoji trombofilie je vhodné zavést režim vedoucí k minimalizaci rizik.

Prevence rozvoje trombózy 

 • dostatek pohybu, udržování optimální hmotnosti
 • správný pitný režim, vhodná výživa
 • nekuřáctví
 • časté přestávky při dlouhých cestách a procvičování končetin při dlouhodobém sezení
 • úprava hormonální antikoncepce nebo substituce v přechodu 
 • u homozygotů nebo kombinovaných heterozygotů
  • konzultace a vyšetření na hematologii
  • alternativní řešení hormonální antikoncepce a substituce
  • při delším znehybnění preventivní antikoagulační léčba
  • v těhotenství a šestinedělí preventivní léčba podle hematologa či gynekologa

 

koláž zdravý životní styl
 

Literatura:

Ttrombofilní stavy - Interní medicína pro praxi

Trombofilní stavy významné v patogenezi žilní tromboembolické nemoci

Hormonální antikoncepce a trombofilní stavy 

Kdy vyšetřit trombofilní stav a interpretovat výsledky?

The risk of recurrent venous thromboembolism among heterozygous carriers of factor V Leiden or prothrombin G20210A mutation. A systematic review of prospective studies

Associations of Coagulation Factor V Leiden and Prothrombin G20210A Mutations With Budd–Chiari Syndrome and Portal Vein Thrombosis: A Systematic Review and Meta-analysis

Factor V Leiden mutation, prothrombin gene mutation, and deficiencies in coagulation inhibitors associated with Budd-Chiari syndrome and portal vein thrombosis: results of a case-control study

Multiple Thrombophilic Gene Mutations Rather than Specific Gene Mutations are Risk Factors for Recurrent MiscarriageDalší články v této kategorii

Antikoncepce a hormonální léčba
Antikoncepce a hormonální léčba
Kombinovaná hormonální antikoncepce je založena na kombinaci estrogenů a gestagenů. Estrogen obsahují i léky na podporu otěhotnění nebo například léky před odběrem vajíček u dárkyň. Kontraindikací k nasazení antikoncepce jsou homozygotní mutace fa...
Trombofilie a těhotenství
Trombofilie a těhotenství
Těhotenství je řazeno mezi rizikové faktory podporující vznik trombofilie. Když se k němu připojí trombofilní mutace, riziko vzniku žilní trombózy a s ní spojených komplikací se násobí. Relevantní riziko vzniku hluboké žilní trombózy je u těhotnýc...
Leidenská mutace
Leidenská mutace
Liedenská mutace je genetická porucha způsobující zvýšenou tvorbu krevních sraženin. V kombinaci s hormonální antikoncepcí, hormonální léčbou neplodnosti, těhotenstvím, dlouhodobým znehybněním a dalšími faktory výrazně zvyšuje riziko vzniku hlubok...
Zpět na články