Katecholaminergní polymorfní komorová tachykardie (C...

Katecholaminergní polymorfní komorová tachykardie je vzácné onemocnění, které je charakteristické vznikem rychlých arytmií (nazývaných komorové tachykardie) v průběhu fyzické nebo psychické námahy.

Co je syndrom CPVT?

Diagnóza CPVT může být stanovena v jakémkoliv věku, nejčastěji se vyskytuje u dětí a mladých dospělých. Arytmie vznikají na podkladě abnormální hladiny iontů vápníku uvnitř srdečních buněk, kdy příliš vysoké koncentrace vápníku mohou vést ke vzniku komorové tachykardie. Nedojde-li k časnému ukončení tohoto abnormálně rychlého srdečního rytmu, srdce nedokáže efektivně dopravit krev do oběhu, což vede k pocitům slabosti, mdlobám, ztrátě vědomí nebo dokonce náhlému úmrtí.

Pro přesnou diagnózu onemocnění je nezbytná pokročilá genetická analýza (WES). Tímto syndromem trpí asi 1 z 10 000 lidí (prevalence nemoci) a řadíme ho ke geneticky podmíněným onemocněním, kdy onemocnění vzniká na podkladě defektu (mutace) v genu, který se vyskytuje v dané rodině. Jedná se o geny CASQ2, RYR2, TECRL, TRDN, CALM1, CALM2 a CALM3, které jsou přímo nebo nepřímo zodpovědné za přenos iontů vápníku v srdečních buňkách. CPVT se projevuje nejčastěji v dětském věku a v ranné dospělosti. Symptomy onemocnění zahrnují zejména pocity bušení srdce (palpitace) a kolapsové stavy, ke kterým dochází hlavně v průběhu fyzické zátěže. Diagnostika CPVT může být složitá, jelikož EKG bývá zcela normální v klidu a abnormální záznam se objeví až v průběhu zátěžového testu. Časné stanovení diagnózy CPVT nám umožní využít adekvátní formy prevence a terapie tohoto onemocnění. Komplexní genetická analýza zde hraje nepostradatelnou roli.

Léčba

S cílem snížit riziko vzniku arytmií se zahajuje u všech pacientů s CPVT terapie tzv. betablokátory. Betablokátory snižují srdeční frekvenci a redukují efekt zátěže (jak fyzické, tak i psychické) na srdce. Zpomalení srdečního rytmu umožní zcela naplnit srdeční oddíly předtím než je krev vypuzena do oběhu, což vede k zlepšení srdeční funkce a cirkulace krve v těle. Obecně je doporučeno vyhýbat se závodnímu a vysilujícímu sportování.

Zdroj:

https://www.fnmotol.cz/wp-content/uploads/brozurka-pro-pacienty-s-katecholaminsensitivni-polymorfni-komorovu-tachykardii.pdfDalší články v této kategorii

Erektilní dysfunkce
Erektilní dysfunkce
Erektilní dysfunkce je definována jako trvalá nebo dočasná neschopnost udržet erekci penisu v dostatečné tuhosti a po dostatečnou dobu nutnou pro kvalitní pohlavní styk. Podle epidemiologických dat je erektilní dysfunkce poměrně častým jevem. Mezi...
Hladina lipoproteinu a onemocnění koronárních tepen
Hladina lipoproteinu a onemocnění koronárních tepen
Zvýšené koncentrace lipoproteinu A – Lp(a) má přibližně 20 % populace. V současné době máme již dostatek důkazů pro tvrzení, že čím vyšší je koncentrace Lp(a), tím vyšší je riziko kardiovaskulárního onemocnění. Koncentrace Lp(a) je také spojena s ...
Primární deficit karnitinu
Primární deficit karnitinu
Karnitin hraje důležitou roli v metabolismu mastných kyselin tím, že zajišťuje jejich transport mezi buněčnými organelami. Je důležitým dodavatelem energie zejména pro srdeční a kosterní sval. U savců je získáván hlavně potravou a zčásti je syntet...
Zpět na články