PTEN Hamartoma Tumor Syndrom

PTEN hamartoma tumor syndrome (PHTS) je genetická porucha způsobená defektem v genu zvaném PTEN . Je to společný termín pro řadu příbuzných syndromů, včetně Cowdenova syndromu, Bannayan-Riley-Ruvalcaba syndromu (BRRS)a Proteova syndromu.

Příčiny onemocnění

Gen PTEN je nádorový supresor, který pomáhá udržet růst buněk pod kontrolou. Pokud dojde k defektu v genu PTEN , buněčný růst může zůstat nekontrolovaný, což způsobí nádory a zvýšené riziko rakoviny. Cowdenův syndrom je charakterizovan mnohočetnými nerakovinnými nádory podobnými výrůstky nazývanými hamartomy a zvýšeným rizikem vzniku některých druhů rakoviny. Téměř u každého s Cowdenovým syndromem se vyvinou hamartomy. Tyto výrůstky se nejčastěji vyskytují na kůži a sliznicích (například na sliznici úst a nosu), ale mohou se objevit i ve střevě a jiných částech těla. Růst hamartomů na kůži a sliznicích se obvykle projeví kolem dvacátého roku života. Příznaky Cowdenova syndromu se překrývají s rysy jiného onemocnění zvaného jako Bannayan-Riley-Ruvalcaba syndrom (BRRS) . U lidí s BRRS se také rozvíjejí hamartomy a další nerakovinné nádory. Někteří lidé s Cowdenovým syndromem mají u příbuzných diagnostikovaný BRRS a jiní postižení jedinci mají charakteristické rysy obou stavů. Na základě těchto podobností vědci navrhli, že Cowdenův syndrom a Bannayan-Riley-Ruvalcaba syndrom představují spektrum překrývajících se znaků známých jako PTEN hamartomový nádorový syndrom (pojmenovaný podle genetické příčiny) namísto dvou odlišných stavů.

Výchozím bodem v prevenci je pečlivá anamnéza a genetické vyšetření. Pro rychlý nárůst tkání se nedoporučuje odstraňovat kožní znaménka pokud nejsou maligní!

Zdroj:

https://www.childrenshospital.org/conditions/pten-hamartoma-tumor-syndrome

 Další články v této kategorii

Retinoblastom
Retinoblastom
Retinoblastom je nejčastější a nejzávažnější zhoubný nádor v dětské oftalmologii.
Carneyho komplex
Carneyho komplex
Carneyho komplex je onemocnění, které způsobuje změny barvy kůže. Způsobuje také vznik nenádorových (nezhoubných) nádorů v pojivových tkáních a žlázách s vnitřní sekrecí. Je to autozomálně dominantní dědičné onemocnění charakterizované kožními a s...
Juvenilní polypóza a dědičná hemoragická teleangiektázie
Juvenilní polypóza a dědičná hemoragická teleangiektázie
Onemocnění charakterizuje dědičná strukturní abnormalita stěn drobných cév s následnou dilatací. Genetický vliv na tyto onemocnění má gen SMAD4.
Zpět na články