Antikoncepce bez rizika

Antikoncepce bez rizika
Před zahájením užívání hormonální antikoncepce nebo substituční hormonální léčby v době menopauzy, či při plánování početí, by měla každá žena vědět zda nemá sklony k riziku vzniku žilní trombózy. Měla by tedy být testována na základní mutace, které mohou ohrozit zdraví zejména v souvislosti s hormonálními preparáty či v těhotenství. V současnosti jsou v ambulancích běžně vyšetřovány jen ženy s pozitivní rodinnou anamnézou nebo po prodělaných trombózách či opakovaných samovolných potratech. Proto nabízíme snadno dostupné a rychlé testování, které pomůže s výběrem vhodného typu antikoncepce či hormonálních preparátů.

Test zahrnuje tyto mutace:
Leidenská mutace – mutace faktoru V Leiden
Protrombinová mutace - mutace v genu pro Faktor II protrombin
Mutace v genu MTHFR – dvě nejzávažnější mutace ovlivňující aktivitu enzymu MTHFR