Časté dotazy

Jaký vzorek je potřeba k analýze?
Pro analýzu DNA stačí pouze bezbolestný stěr z dutiny ústní. Provádí se pomocí dvou odběrových tyčinek. Podrobný návod ke správnému odběru vzorku je přiložen k odběrové soupravě, která Vám bude zaslána na základě zaplacené objednávky. Vzorek ke zpracování zašlete na uvedenou adresu nebo odevzdáte na sběrném místě v Praze.
Jak dostanu výsledky vyšetření?

Jakmile budou výsledky k dispozici, zašleme Vám e-mailem přístupové  údaje k Vašemu uživatelskému účtu na portálu analyza-dna.cz. Přístup k účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které si můžete změnit. Účet může být na Vaši žádost zrušen. 

Z účtu si stáhnete podrobnou výstupní zprávu s dalším doporučením.

Co se dozvím z výsledků?

Dozvíte se, zda jste zatíženi mutacemi spojenými s rizikem vzniku zdravotních komplikací. Analýza odhalí Vaši náchylnost ke vzniku onemocnění dříve, než se projeví klinické příznaky. Budete vědět, které mutace můžete přenést na svoje potomky a s jakou pravděpodobností se projeví.

Výsledky slouží jako vodítko pro úpravu životního stylu, zařazení dostupných preventivních lékařských kontrol, či jako podnět řešení podceňovaných zdravotních problémů s lékařem. Nejsou však určeny k lékařské diagnostice. Výsledky jsou ale velmi důležité a mohou vést k účinné prevenci vzniku závažných zdravotních stavů.

Analyzujeme pouze geny prokazatelně spojené s rizikem zdravotních komplikací, na základě nejnovějších poznatků vědeckých a klinických pracovišť.  

 

 

Jakou metodou jsou vzorky analyzovány?

Vzorky analyzujeme pomocí certifikované analýzy celého exomu (whole exome sequencing, WES) nové generace. Tato metoda analyzuje všechny geny v lidské DNA, kterých je přibližně 20 tisíc. V těchto genech se přirozeně vyskytují odlišnosti (mutace), které nás činí jedinečnými. 

Z několika milionů identifikovaných mutací pomocí WES analýzy pečlivě identifikujeme pouze ověřené závažné mutace, které se mohou projevit jako predispozice rozvoje onemocnění, nesnášenlivosti potravin, nebo jako další anomálie ovlivňující kvalitu života.