Trombofilie a těhotenství

Těhotenství je řazeno mezi rizikové faktory podporující vznik trombofilie. Když se k němu připojí trombofilní mutace, riziko vzniku žilní trombózy a s ní spojených komplikací se násobí. Relevantní riziko vzniku hluboké žilní... Více >

14.1.2020 Trombofilní mutace Těhotenství
Mutace genu MTHFR a těhotenství

Těhotenství je pro tělo ženy poměrně náročné období. Během této doby se zvyšují nároky na příjem živin, vitamínů i minerálů. Pro zdárný průběh těhotenství je velmi důležitý dostatečný příjem kyseliny listové... Více >

16.1.2020 MTHFR Těhotenství
MTHFR a anestezie

Mutace v genu MTHFR ovlivňuje proces methylace a způsob, jakým tělo zpracovává chemikálie, včetně léků, jako jsou anestetika. Anestezie není vždy nebezpečná, ale některé typy anestetik mohou způsobit u jedinců s mutací MTHFR... Více >

16.1.2020 MTHFR
Sběrné místo pro vyšetření trombofilních mutací v Praze!

Stěry k vyšetření trombofilních mutací je možno provést či předat v prodejně biokosmetiky BioBeauty v Praze. Pokud si chcete odběrovou soupravu vyzvednout a odevzdat v Praze na prodejně, uveďte to v objednávce. Více >

23.1.2020 Aktuality
Leidenská mutace

Liedenská mutace je genetická porucha způsobující zvýšenou tvorbu krevních sraženin. V kombinaci s hormonální antikoncepcí, hormonální léčbou neplodnosti, těhotenstvím, dlouhodobým znehybněním a dalšími faktory výrazně... Více >

24.1.2020 Trombofilní mutace Leidenská mutace
Protrombinová mutace

Mutace v genu pro protrombin (označovaný také jako faktor II koagulační kaskády) patří mezi dvě nejčastější trombofilní mutace. Podstatou této mutace je záměna nukleotidu guanin za adenin v pozici 20210 v řetězci DNA (G20210A).... Více >

24.1.2020 Trombofilní mutace Protrombin


Důvody, proč se s analýzou DNA obrátit na nás

10 dnů
Nejrychlejší analýza
4 mutace
Komplexní analýza
96%
Nejspolehlivější metoda
10tis. vzorků
Nejvíce zkušeností
Praha
Sběrné místo v Praze
Osobní přístup
Nadstandardní služby

+420 724 731 832 nebo
+420 380 120 427
info@protean.cz
Protean s.r.o.
Dolní 2102/2 (Státní veterinání ústav)
370 04 České Budějovice
IČ: 28089421