Kompletní analýza

Kompletní analýza
Genetická analýza umožňuje odhalit naši náchylnost ke vzniku onemocnění dříve, než se projeví klinické příznaky. Pokud víme, kterými mutacemi jsme zatíženi, můžeme účinně předcházet zdravotním komplikacím. Analýzou DNA získáme informace, které nám pomohou provést trvalé změny pro zdravější život. 
Analyzujeme pouze geny prokazatelně spojené s rizikem zdravotních komplikací u nichž lze úpravou životního stylu a preventivními kontrolami prodloužit aktivní život a zlepšit jeho kvalitu. Používáme certifikované metody sekvenování nové generace. Geny se nemění, takže jedna analýza stačí na celý život.
Kompletní analýza zahrnuje kontrolu možných dědičných predispozic a pomáhá získat komplexní přehled a účinné zacílení prevence.