Články

Kyselina listová a vitamín B9 - nebezpečí nesprávného užívání

Kyselina listová a vitamín B9 - nebezpečí nesprávného užívání

Obecně rozšířené povědomí o nutnosti doplňovat příjem kyseliny listové při plánování početí a v těhotenství má svá úskalí v případě, že žena (případně i muž) je nositelem mutace v genu pro MTHFR. V takovém případě je velmi důležité užívat pouze tu...


Homocystein

Homocystein

Zvýšená hladina homocysteinu je považována za rizikový faktor spojený s onemocněními srdce a oběhové soustavy, mozkových příhod, potratů a vývojových vad plodu, zejména jeho nervové soustavy. Zvýšená hladina homocysteinu v krvi přispívá k poškozen...


Jak se dědí geny

Jak se dědí geny

Všechny naše dědičné znaky jsou zakódovány do DNA, která je organizována do několika částí, tzv. chromozomů. Existují dva typy chromozomů. Nepohlavní (tzv. autozomy) jsou ty, které mají jak muži tak i ženy, a pohlavní (tzv. gonozomy X a Y), které ...


Hluboká žilní trombóza

Hluboká žilní trombóza

K hluboké žilní trombóze (odborně flebotrombóza) dochází po uvolnění krevní sraženiny (tzv. trombu), která ucpe průtok krve žilou. Nejčastěji vzniká v oblasti hlubokých žil dolních končetin. Následkem ucpání žilního řečiště nemůže krev odcházet z ...


Protrombinová mutace

Protrombinová mutace

Mutace v genu pro protrombin (označovaný také jako faktor II koagulační kaskády) patří mezi dvě nejčastější trombofilní mutace. Podstatou této mutace je záměna nukleotidu guanin za adenin v pozici 20210 v řetězci DNA (G20210A). Tato záměna vede k ...


Leidenská mutace

Leidenská mutace

Liedenská mutace je genetická porucha způsobující zvýšenou tvorbu krevních sraženin. V kombinaci s hormonální antikoncepcí, hormonální léčbou neplodnosti, těhotenstvím, dlouhodobým znehybněním a dalšími faktory výrazně zvyšuje riziko vzniku hlubok...


Trombofilie a těhotenství

Trombofilie a těhotenství

Těhotenství je řazeno mezi rizikové faktory podporující vznik trombofilie. Když se k němu připojí trombofilní mutace, riziko vzniku žilní trombózy a s ní spojených komplikací se násobí. Relevantní riziko vzniku hluboké žilní trombózy je u těhotnýc...


Antikoncepce a hormonální léčba

Antikoncepce a hormonální léčba

Kombinovaná hormonální antikoncepce je založena na kombinaci estrogenů a gestagenů. Estrogen obsahují i léky na podporu otěhotnění nebo například léky před odběrem vajíček u dárkyň. Kontraindikací k nasazení antikoncepce jsou homozygotní mutace fa...