Články

Deficit biotinidázy

Deficit biotinidázy

Deficit biotinidázy je onemocnění způsobené nedostatečnou aktivitou enzymu biotinidáza, který se účastní metabolismu biotinu, někdy nazývaného vitamín H. Biotin je v organismu zapojen do metabolismu tuků, cukrů i bílkovin. Biotinidáza uvolňuje kov...


Kombinovaná hyperlipidémie

Kombinovaná hyperlipidémie

Familiární kombinovaná hyperlipidemie (FKH) je nejčastější vrozenou dyslipidemií. Vyskytuje se s prevalencí 0,5–2% u jedinců běžných populací a je spojena s vysokým rizikem vzniku časné aterosklerózy.


Diabetes Mellitus 2. typu

Diabetes Mellitus 2. typu

Diabetes mellitus 2. typu je komplexní onemocnění, v jehož etiopatogenezi se uplatňují genetické faktory i vliv prostředí. Počátek této choroby bývá pozvolný, proto je její záchyt a diagnostika často shodami náhod. Zejména u tohoto typu diabetu je...


Hypercholesterolémie

Hypercholesterolémie

Cholesterol je nezbytný lipid důležitý pro normální funkci buněk. Je to primární stavební prvek pro tvorbu buněčných membrán, vitaminu D a steroidních hormonů. Zvýšený cholesterol (hypercholesterolémie) je však hlavním rizikovým faktorem pro atero...


Deficit vitamínu D

Deficit vitamínu D

Vitamín D je tzv. "vitamín slunečního záření". Lidské tělo dokáže syntetizovat dostatečné množství vitamínu D z cholesterolu, pokud je pokožka vystavena slunečnímu záření po dostatečně dlouhou dobu. Vitamínu D v lidském těle pomáhá předcházet mnoh...


Nedostatek vitaminu B12

Nedostatek vitaminu B12

Vitamin B12 je základním katalyzátorem řady biologických reakcí, které se souhrnně nazývají „metabolismus jednoho uhlíku“. Tyto reakce zahrnují předávání a přijímání jednotlivých uhlíkových nebo methylových skupin mezi biologickými molekulami, jak...


Nedostatek cholinu

Nedostatek cholinu

Cholin je bioaktivní látka, která se dříve řadila mezi vitaminy skupiny B. Lidský organismus je však schopen cholin vytvářet a řadí se tak nyní mezi tzv. „vitageny“, které na rozdíl od vitaminů mají pro organismus význam i jako stavební a energeti...


Poruchy metabolismu galaktózy

Poruchy metabolismu galaktózy

Galaktosémie je vrozená metabolická vada provázená zvýšenou koncentrací galaktózy v krevním séru z důvodu defektu/deficitu některého z genů GALT, GALK nebo GALE. Organismus není schopen transformovat monosacharid galaktózu na energeticky bohatou g...