Homocystein

Zvýšená hladina homocysteinu je považována za rizikový faktor spojený s onemocněními srdce a oběhové soustavy, mozkových příhod, potratů a vývojových vad plodu, zejména jeho nervové soustavy. Zvýšená hladina homocysteinu v krvi přispívá k poškození cévní výstelky a zvýšení syntézy cholesterolu, což je hlavní příčinou kornatění tepen (aterosklerózy). Následkem aterosklerózy může být zvýšena predispozice k životu ohrožujícím příhodám, jako je infarkt myokardu nebo mozková mrtvice.

Homocystein a kardiovaskulární systém

Homocystein má vliv i na vznik cévních trombóz – zejména hlubokých žilních trombóz, které mohou vést až k plicní embolii. Mutace C677T v genu MTHFR přispívá také ke vniku povrchové žilní trombózy (tromboflebitida, nebo zánět povrchových žil) u pacientů s predispozicemi pro vznik křečových žil. Následkem tromboflebotidy může být opět embolie plic. V současné době mutace v MTHFR genu není považována za rizikový faktor trombofilií a její vyšetření bylo vyřazeno z trombofolního testu. Je to důsledkem zjištění, že snižování hladiny homocysteinu zvýšeným příjmem B-vitaminů (B6, B9, B12) nemá prokazatelný vliv na zlepšení kardiovaskulárních onemocnění a slouží tedy jen jako prevence u osob, které dosud nemají zvýšenou hladinu homocysteinu a následné kardiovaskulární potíže.

Homocystein a nervový systém

Podle některých studií může zvýšená hladina homocysteinu přispívat ke vzniku duševních onemocnění jako jsou poruchy vnímání, demence, deprese, migrény, roztroušená skleróza, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba nebo autismus. Zatím se ovšem jedná spíše o výzkum a přímý vliv homocysteinu na vznik těchto onemocnění nebyl potvrzen. Mezi další onemocnění, která bývají spojována s vyšší hladinou homocysteinu, patří osteoporóza a poruchy pohybového aparátu.

 

Zdroj

Influence of Methylenetetrahydrofolate Reductase Gene Polymorphisms on Homocysteine Concentrations after Nitrous Oxide Anesthesia

Effect of Nitrous Oxide Anesthesia on Plasma Homocysteine and Endothelial Function

Role of homocysteine in the development ofcardiovascular disease

Homocysteine and MTHFR Mutations

Mírné hyperhomocysteinémie z deficitu MTHFR (C677T a C1298A) u dospělých a adolescentů v metabolické ambulanci. Je třeba je diferencovat a léčit?

Effect of nitrous oxide on plasma homocysteine and folate in patients undergoing major surgeryDalší články v této kategorii

Gyrátová atrofie cévnatky a sítnice
Gyrátová atrofie cévnatky a sítnice
Gyrátová atrofie je vzácné dědičné onemocnění sítnice oka (vrstva tkáně citlivé na světlo, nachází se na vnitřku oční bulvy) a cévnatky (cévní vrstva tkáně za sítnicí). Degenerace těchto struktur způsobuje krátkozrakost, šedý zákal a progresivní z...
Glykogenóza
Glykogenóza
Glykogenózy neboli GSD (glycogen storage disease) představují vzácná dědičná onemocnění metabolismu sacharidů. Podstatou této choroby je narušený proces odbourávání nebo skladování glykogenu.
Deficit biotinidázy
Deficit biotinidázy
Deficit biotinidázy je onemocnění způsobené nedostatečnou aktivitou enzymu biotinidáza, který se účastní metabolismu biotinu, někdy nazývaného vitamín H. Biotin je v organismu zapojen do metabolismu tuků, cukrů i bílkovin. Biotinidáza uvolňuje kov...
Zpět na články