Kyselina listová a vitamín B9 - nebezpečí nesprávnéh...

Obecně rozšířené povědomí o nutnosti doplňovat příjem kyseliny listové při plánování početí a v těhotenství má svá úskalí v případě, že žena (případně i muž) je nositelem mutace v genu pro MTHFR. V takovém případě je velmi důležité užívat pouze tu formu kyseliny listové, kterou je tělo schopno zpracovat, tedy metylfolát. Pokud svou mutaci neznáme, zvyšujeme riziko výskytu zdravotních komplikací a můžeme i ohrozit zdárný průběh vývoje plodu.

Funkce vitamínu B9

Folát je obecný název pro skupinu sloučenin známých pod názvem vitamín B9. Nejznámějším folátem je kyselina listová, jejíž český název je odvozen od latinského výrazu pro list = folium. Biologicky aktivní jsou pouze enzymaticky modifikované (metylované) formy folátů (metylfoláty), ale pro zjednodušení se v literatuře používá obecný název foláty.

Foláty fungují jako koenzymy nezbytné pro tvorbu nukleových kyselin v jádře, syntézu aminokyselin a odbourávání homocysteinu. Přispívají také ke zdravému fungování imunitního systému, pomáhají zmírnit pocit vyčerpání nebo únavy a hrají důležitou roli pro správné fungování psychiky. Zásadní roli hrají všude tam, kde dochází k rychlému dělení buněk, tedy v kostní dřeni při krvetvorbě a při růstu zárodečných tkání a vývoji nervové soustavy plodu. Jejich nedostatek během těhotenství může představovat vyšší riziko spontánního potratu či vzniku vrozených vad. Byl prokázán příznivý vliv zvýšeného příjmu folátu pro úspěšné početí, a to u ženy i u muže.

Zvýšená potřeba folátů

Pro běžnou potřebu stačí dostatečný příjem potravin obsahujících vysoké dávky přírodních folátů (listová zelenina, luštěniny, čerstvé klíčky, kvasnice, játra). Při zvýšené potřebě folátů (plánování početí, těhotenství, zvýšená hladina homocysteinu, mutace v genu MTHFR) většinou nestačí jejich zvýšený příjem potravou a je třeba je nahradit VHODNÝM doplňkem stravy.

Pokud víme, že prokazatelně nemáme MTHFR mutaci (poruchu zpracování vitamínu B9), pak stačí užívání preparátů s kyselinou listovou. Jestliže však máme mutaci MTHFR C677T či v kombinaci s MTHFR A1298C, je nutno užívat již biologicky aktivní metabolit kyseliny listové, tedy metylfolát (5-methyl-tetrahydrofolát), který je v doplňcích stravy dodáván jako Metafolin, L-MTHF či Quatrefolic.

Většina produktů zdravé výživy a doplňků stravy je obohacována syntetickou kyselinou listovou, která ke svému zpracování potřebuje funkční enzym MTHFR. Osoby s mutací v genu MTHFR by se konzumaci těchto produktů měli vyhnout, protože její nadměrný  příjem zvyšuje množství nemetabolizované kyseliny listové v krvi, snižuje využití přírodních folátů a může vést ke zdravotním potížím.

Druhy folátů a jejich vstřebávání

  • Přírodní folát obsažený v potravě - po absorpci v tenkém střevě je redukován na tetrahydrofolát THF, metylován na 5,10-methylentetrahydrofolát a následně pomocí enzymu MTHFR redukován na biologicky aktivní 5-MTHF. U osob s mutací MTHFR je jeho využitelnost snížena a deficit je třeba nahradit aktivním metabolitem.

  • Syntetická kyselina listová - syntetický folát, kterým se obohacují některé potraviny, je obsažen v doplňcích stravy a lécích. Nejprve se musí redukovat na dihydrofolát DHF, až potom na THF a dále. Při jejím nadbytku se zvyšuje množství nemetabolizované kyseliny listové v krvi, což snižuje využití přírodních folátů a může vést ke zdravotním potížím.

  • Metylfolát/ 5-methyltetrahydrofolát (5-MTHF) - biologicky aktivní metabolit kyseliny listové, je přímo vstřebáván do krve. Dodáván v doplňcích stravy a lécích. Vhodný ke kompenzaci nedostatku folátů, způsobenému kombinací zvýšené potřeby a mutace MTHFR.

Odkazy:

folaty.cz 

The Methylene Tetrahydrofolate Reductase (MTHFR) isoform challenge. High doses of folic acid are not a suitable option compared to 5 Methyltetrahydrofolate treatment 

Overview of homocysteine and folate metabolism.

MTHFR isoform carriers. 5-MTHF (5-methyl tetrahydrofolate) vs folic acid: a key to pregnancy outcome: a case series

Folic acid fortification: a double-edged sword. Další články v této kategorii

Gyrátová atrofie cévnatky a sítnice
Gyrátová atrofie cévnatky a sítnice
Gyrátová atrofie je vzácné dědičné onemocnění sítnice oka (vrstva tkáně citlivé na světlo, nachází se na vnitřku oční bulvy) a cévnatky (cévní vrstva tkáně za sítnicí). Degenerace těchto struktur způsobuje krátkozrakost, šedý zákal a progresivní z...
Glykogenóza
Glykogenóza
Glykogenózy neboli GSD (glycogen storage disease) představují vzácná dědičná onemocnění metabolismu sacharidů. Podstatou této choroby je narušený proces odbourávání nebo skladování glykogenu.
Deficit biotinidázy
Deficit biotinidázy
Deficit biotinidázy je onemocnění způsobené nedostatečnou aktivitou enzymu biotinidáza, který se účastní metabolismu biotinu, někdy nazývaného vitamín H. Biotin je v organismu zapojen do metabolismu tuků, cukrů i bílkovin. Biotinidáza uvolňuje kov...
Zpět na články