MTHFR a anestezie

Mutace v genu MTHFR ovlivňuje proces methylace a způsob, jakým tělo zpracovává chemikálie, včetně léků jako jsou anestetika. Anestezie není vždy nebezpečná, ale některé typy anestetik mohou způsobit u jedinců s mutací MTHFR závažné zdravotní komplikace. Pokud se ocitnete v situaci, kdy budete potřebovat anestézii, je důležité informovat ošetřujícího lékaře o Vašich mutacích genu MTHFR.

 

Proč je anestezie nebezpečná?

U člověka s mutací genu MTHFR existuje nebezpečí, že po podání běžných léků mohou nastat neočekávané reakce. Mutace genu MTHFR brání tělu v detoxikaci nejrůznějších chemikálií přítomných v léčivých přípravcích. Kromě toho mohou některé typy anestetik blokovat účinek vitamínů, jako je například vitamin B12. Pokud máte mutaci MTHFR, může náhlé vyčerpání zásob vitamínů skupiny B způsobit zdravotní komplikace.

MTHFR a oxid dusný

Existuje několik typů anestezie, a ačkoli ne všechny jsou nebezpečné, některé mohou mít škodlivé následky zejména u lidí s mutací MTHFR. Jeden z běžně používaných typů anestetik je oxid dusný (N2O), známý také jako rajský plyn. Jde o poměrně oblíbený typ anestetika, který působí euforicky, má rychlý nástup narkotického účinku a je levný. Bylo však jednoznačně prokázáno, že oxid dusný způsobuje zvýšení hladiny homocysteinu v krvi u lidí s homozygotní mutací genu MTHFR 677C>T nebo 1298A>C. Zvýšené hladiny homocysteinu jsou pro organizmus jednoznačně škodlivé, zvyšují riziko vzniku trombózy zejména srdce, mozku a ledvin. 

Oxid dusný může být nebezpečný i v nízkých dávkách při pasivním vystavení jeho účinkům. Zubní lékaři, chirurgové a zdravotní sestry mohou být dlouhodobě pasivně vystaveni účinkům oxidu dusného. Osoby s homozygotními mutacemi a kombinací heterozygotních mutací MTHFR by za žádných okolností neměly být vystaveni oxidu dusnému.

Moderní anestetika nejsou nebezpečná

Pokud potřebujete celkovou nebo místní anestezii, existuje velké množství anestetických přípravků, u nichž je riziko zdravotních komplikací minimální. Při příjmu do lékařského zařízení každopádně uvědomte ošetřujícího lékaře o svém mutačním profilu a případně upozorněte na nebezpečí podání rajského plynu.

Co když se nemůžete vyhnout nevhodné anestezii?

Můžete se ocitnout v situaci, kdy se nemůžete vyhnout anestezii, která může způsobit nežádoucí účinky. Existuje však několik preventivních možností, jak se připravit na podání anestetik:

  1. Doplňte vitaminy spotřebované během anestezie. Například oxid dusný vyčerpává zásoby vitamínu B12 v těle, takže doplňováním těchto zásob můžete čelit negativním účinkům.

  2. Jezte a pijte potraviny s vysokým obsahem antioxidantů.

  3. Užívejte glutathion před a zejména po zákroku.

Závěr

Pokud Vám byla zjištěna nedostatečná aktivita enzymu MTHFR, je důležité informovat svého lékaře nebo lékaře při příjmu do nemocnice a nosit u sebe kartičku s výsledky analýzy DNA.

Literatura:

Influence of methylenetetrahydrofolate reductase gene polymorphisms on homocysteine concentrations after nitrous oxide anesthesia.

Methylene Tetrahydrofolate Reductase Deficiency: the Hidden ...

General anesthesia and methylenetetrahydrofolate reductase ...Další články v této kategorii

Gyrátová atrofie cévnatky a sítnice
Gyrátová atrofie cévnatky a sítnice
Gyrátová atrofie je vzácné dědičné onemocnění sítnice oka (vrstva tkáně citlivé na světlo, nachází se na vnitřku oční bulvy) a cévnatky (cévní vrstva tkáně za sítnicí). Degenerace těchto struktur způsobuje krátkozrakost, šedý zákal a progresivní z...
Glykogenóza
Glykogenóza
Glykogenózy neboli GSD (glycogen storage disease) představují vzácná dědičná onemocnění metabolismu sacharidů. Podstatou této choroby je narušený proces odbourávání nebo skladování glykogenu.
Deficit biotinidázy
Deficit biotinidázy
Deficit biotinidázy je onemocnění způsobené nedostatečnou aktivitou enzymu biotinidáza, který se účastní metabolismu biotinu, někdy nazývaného vitamín H. Biotin je v organismu zapojen do metabolismu tuků, cukrů i bílkovin. Biotinidáza uvolňuje kov...
Zpět na články