Porucha v cyklu močoviny

Poruchy cyklu močoviny tvoří skupinu enzymatických poruch, jejichž důsledkem je nahromadění dusíku ve formě čpavku, který je pro organismus velice toxický a kromě dalších problému způsobuje nevratné poškození mozku. První projevy bývají již během prvních dnů života. Vysoká hladina čpavku v krvi (hyperamonémie) způsobuje křeče, zvracení a kóma. U starších dětí se tyto poruchy projevují nejčastěji psychomotorickou retardací, neprospíváním, zvracením, poruchami chování, opakovanými mozečkovými ataxiemi a bolestmi hlavy.

 

Cyklus močoviny slouží k vylučování nadbytečného dusíku ve formě močoviny. Močovina je totiž netoxická, dobře rozpustná ve vodě a difuzibilní sloučenina, která představuje hlavní organickou složku moči. Pokud je kvůli mutacím pro geny kódující zúčastněné enzymy (SLC25A13, ASS1, CPS1) porušen cyklus močoviny, dochází k rozvoji hyperamonémie. Obvykle bývá také zvýšená hladina glutaminu v plazmě. To vzhledem k tomu, že je v tomto případě využívána alternativní cesta přeměny amoniaku, který se za pomoci glutaminsynthetasy a substrátu glutamátu přeměňuje na glutamin. Zvýšený obsah glutaminu v mozkových buňkách vede k jejich bobtnání a následně k edému mozku.

Příznaky onemocnění

Poruchy cyklu močoviny se obvykle vyskytují ve 2 formách – časné a pozdní. Časné formy se projevují krátce po narození hyperamonemickým komatem, metabolickou acidózou, jaterním selháním, křečemi a edémem mozku. Pozdní formy se projevují nechutenstvím, zvracením, neprospíváním, hypotonií a poruchami psychomotorického vývoje.

Léčba

První pomoc spočívá v přeměně katabolismu na anabolismus, tedy potlačení rozkladných procesů v těle (vysoké dávky glukózy s inzulinem, vysokokalorická parenterální výživa) a detoxikaci. Podávají se některá léčiva, jako benzoát sodný, který aktivuje alternativní cesty vylučování dusíku, fenylbutyrát, který se metabolizuje na fenylacetát, se postará o vázání glutaminu a umožňuje jeho vylučování ledvinami. Při poruše vědomí je třeba ke snížení amoniaku použít další eliminační metody, jako je hemodialýza nebo hemodiafiltrace. Celoživotně musí být snížen příjem bílkovin na 0–1,2 g/kg/den a zároveň musí dojít k jejich substituci za pomoci směsí esenciálních aminokyselin. Pacienti se musejí vyhnout nadměrnému příjmu cukru a alkoholu. Při těžkém metabolickém postižení je nutná transplantace jater.

Zdroj

https://actionability.clinicalgenome.org/ac/Adult/ui/stg2SummaryRpt?doc=AC118

https://www.wikiskripta.eu/w/Poruchy_cyklu_mo%C4%8DovinyDalší články v této kategorii

Gyrátová atrofie cévnatky a sítnice
Gyrátová atrofie cévnatky a sítnice
Gyrátová atrofie je vzácné dědičné onemocnění sítnice oka (vrstva tkáně citlivé na světlo, nachází se na vnitřku oční bulvy) a cévnatky (cévní vrstva tkáně za sítnicí). Degenerace těchto struktur způsobuje krátkozrakost, šedý zákal a progresivní z...
Glykogenóza
Glykogenóza
Glykogenózy neboli GSD (glycogen storage disease) představují vzácná dědičná onemocnění metabolismu sacharidů. Podstatou této choroby je narušený proces odbourávání nebo skladování glykogenu.
Deficit biotinidázy
Deficit biotinidázy
Deficit biotinidázy je onemocnění způsobené nedostatečnou aktivitou enzymu biotinidáza, který se účastní metabolismu biotinu, někdy nazývaného vitamín H. Biotin je v organismu zapojen do metabolismu tuků, cukrů i bílkovin. Biotinidáza uvolňuje kov...
Zpět na články