Trombofilie a těhotenství

Těhotenství je řazeno mezi rizikové faktory podporující vznik trombofilie. Když se k němu připojí trombofilní mutace, riziko vzniku žilní trombózy a s ní spojených komplikací se násobí. Relevantní riziko vzniku hluboké žilní trombózy je u těhotných žen asi 5-7x vyšší než u netěhotných.

V období po porodu toto riziko ještě narůstá. V prvních šesti týdnech je asi 15-35 násobné. Následně riziko vzniku hluboké žilní trombózy klesá a vyrovnává se s rizikem u ostatních žen. U homozygotní formy Leidenské mutace je 35-100x vyšší riziko vzniku hluboké žilní trombózy než u těhotné ženy bez mutace.

Těhotenství vede k nárůstu rizika trombózy z několika důvodů. Jednak dochází ke zpomalení toku krve v žilách, žíly v oblasti pánve jsou stlačovány rostoucí dělohou, a hlavně dochází ke změnám v systému srážení krve (zvýšení produkce koagulačních faktorů). Ten je v organizmu vyvážen tak, aby umožnil kontrolované srážení při poranění (obrana proti nadměrné ztrátě krve), ale aby zároveň nedocházelo k nadměrnému nárůstu krevní sraženiny a k ucpání cévy (trombóze). Tato složitá rovnováha je v těhotenství vlivem zvyšující se hladiny hormonů, zejména estrogenů vychýlena, takže dochází k nárůstu prosrážlivých faktorů a potlačení kontrolních protisrážlivých mechanizmů (příroda tak vlastně připravuje ženu na porod, který by ji mohl ohrozit ztrátou krve). Ještě výraznější posun k nerovnováze směrem prosrážlivým nastává v období kolem porodu a v šestinedělí, protože porod vlastně znamená poranění pánevních žil. 

Těhotenské komplikace u žen s trombofiliemi:

  1. opakované ztráty těhotenství (potraty)

  2. růstová retardace plodu

  3. předčasné narození nedonošeného dítěte

  4. placentární abrupce

  5. preeklampsie a eklampsie

Při kombinaci vrozených (dědičné mutace) a získaných rizikových faktorů se riziko komplikací zvyšuje. Běžně se při těhotenství trombofilní mutace nestanovují, a vyšetřují se jen ženy, které již prodělaly potraty či trombózy, nebo mají pozitivní rodinnou anamnézu. 

Při plánování těhotenství v rodinách, kde se vyskytly trombofilní mutace, křečové žíly, trombózy, plicní embolie, srdeční či mozkové příhody a opakované samovolné potraty, je určitě vhodné provést vyšetření na přítomnost těchto mutací. Při asistované reprodukci je to vzhledem k hormonální stimulaci doporučeno. Přesné riziko zvýšení vzniku trombózy spojené s těhotenstvím je tématem několika studií. Výsledky se velice liší a to z toho důvodu, že testované skupiny jsou poměrně malé.

Literatura:

An­ti­trom­botická terapie v graviditě

Kdy vyšetřit trombofilní stav a interpretovat výsledky?

The Role of Thrombophilia in Pregnancy

The Association of Factor V Leiden and Prothrombin Gene Mutation and Placenta-Mediated Pregnancy Complications: A Systematic Review and Meta-analysis of Prospective Cohort Studies

Trombóza v těhotenstvíDalší články v této kategorii

Trombofilní mutace
Trombofilní mutace
Trombofilie je porucha charakterizovaná zvýšenou srážlivostí krve, vedoucí ke vzniku krevních sraženin (trombů). Nejčastěji se tromby vytváří v hlubokém žilním systému dolních končetin (nejsou vidět na povrchu). Pokud dojde k jejich uvolnění, moho...
Antikoncepce a hormonální léčba
Antikoncepce a hormonální léčba
Kombinovaná hormonální antikoncepce je založena na kombinaci estrogenů a gestagenů. Estrogen obsahují i léky na podporu otěhotnění nebo například léky před odběrem vajíček u dárkyň. Kontraindikací k nasazení antikoncepce jsou homozygotní mutace fa...
Leidenská mutace
Leidenská mutace
Liedenská mutace je genetická porucha způsobující zvýšenou tvorbu krevních sraženin. V kombinaci s hormonální antikoncepcí, hormonální léčbou neplodnosti, těhotenstvím, dlouhodobým znehybněním a dalšími faktory výrazně zvyšuje riziko vzniku hlubok...
Zpět na články