Dědičná hereditární amyloidóza

Vznik hereditární amyloidózy je charakterizován mutací genů zodpovědných za tvorbu nerozpustných forem proteinu prealbuminu (tzv. amyloidů). Tyto mutace způsobují, že nově vznikající protein bude mít pozměněnou strukturu a tím i pozměněné vlastnosti. Obecně k těmto vlastnostem patří nestabilita, změněné prostorové uspořádání proteinu, neschopnost odbourávání amyloidů z tkání.

Příčiny onemocnění

Transthyretinová hereditární amyloidóza je charakterizována ukládáním proteinu transthyretinu. Transthyretin (prealbumin) v lidském těle plní funkci transportního hormonu (látky, které v organismu hrají roli chemických poslů od jedné buňky k druhé). Ve tkáních se může vyskytnout nejen jeho mutovaná forma (ukládání je způsobeno mutací v genu, tedy chyba nastává při vzniku proteinu), ale také jeho nativní forma (chyba je ve špatném odbourávání normálně vzniklého proteinu). 

Klinická manifestace (projev nemoci) transthyretinové amyloidózy závisí na typu (druhu záměny) mutace. Nejčastějším klinickým projevem je tzv. familiární amyloidní polyneuropatie (FAP).

Familiární amyloidní polyneuropatii řadíme mezi život ohrožující multiorgánové onemocnění, které je způsobeno ukládáním amyloidu ve tkáních, nejvíce v periferních nervech. Následkem je vznik lézí. Nemoc se ze začátku projevuje ztrátou citlivosti v dolních končetinách, pokračuje ztrátou na váze a celkovou sešlostí. Častými příznaky můžou být úzkost, závrať, únava, mravenčení, brnění nebo bolest svalů končetin.

Jiným klinickým projevem může být familiární amyloidní kardiomyopatie (FAC), kde k ukládání amyloidu dochází mezi buňkami srdce. Příznaky kardiomyopatie můžou být dušnost, únava, nepravidelnost srdečního rytmu, v pozdních fázích pak srdeční nedostatečnost, vedoucí až ke smrti. Obecně je familiární amyloidní kardiomyopatie spojována s horší prognózou než familiární amyloidní polyneuropatie.

Průměrný věk manifestace jak FAP, tak FAC je u mužů i žen kolem 40–50 roku života. Přežití v případě neléčené nemoci je udáváno v průměru 10 let. Léčebné možnosti jsou neustále ve fázi vývoje nových preparátů pro zkvalitnění a prodloužení života pacientů.

Diagnostika a léčba

Pacienti trpící touto nemocí by si měli dát pozor na horké věci z důvodu snížení citlivosti, může poté docházet k popáleninám. Vzhledem k fenotypové nepředvídatelnosti a variabilitě může být amyloidóza obtížně rozpoznatelná a zvládnutelná. Špatná diagnóza je běžná a pacienti mohou čekat několik let na přesnou diagnózu, čímž riskují další významné nevratné zhoršení. Mnoho pacientů je mylně diagnostikováno s jednoduchým syndromem karpálního tunelu - progresivní příznaky nebo nedostatečné zlepšení po operaci často vede ke správné diagnóze. Nepostradatelným pomocníkem pro určení správné diagnózy je moderní genetická analýza nové generace.

Zdroje:

https://www.amyloidoza.cz/index.php?pg=onemocneni-amyloidoza--hereditarni-amyloidoza

https://actionability.clinicalgenome.org/ac/Adult/ui/stg2SummaryRpt?doc=AC145Další články v této kategorii

Erektilní dysfunkce
Erektilní dysfunkce
Erektilní dysfunkce je definována jako trvalá nebo dočasná neschopnost udržet erekci penisu v dostatečné tuhosti a po dostatečnou dobu nutnou pro kvalitní pohlavní styk. Podle epidemiologických dat je erektilní dysfunkce poměrně častým jevem. Mezi...
Hladina lipoproteinu a onemocnění koronárních tepen
Hladina lipoproteinu a onemocnění koronárních tepen
Zvýšené koncentrace lipoproteinu A – Lp(a) má přibližně 20 % populace. V současné době máme již dostatek důkazů pro tvrzení, že čím vyšší je koncentrace Lp(a), tím vyšší je riziko kardiovaskulárního onemocnění. Koncentrace Lp(a) je také spojena s ...
Primární deficit karnitinu
Primární deficit karnitinu
Karnitin hraje důležitou roli v metabolismu mastných kyselin tím, že zajišťuje jejich transport mezi buněčnými organelami. Je důležitým dodavatelem energie zejména pro srdeční a kosterní sval. U savců je získáván hlavně potravou a zčásti je syntet...
Zpět na články