Endoteliální dysfunkce

Endoteliální dysfunkce je typ neobstrukční ischemické choroby srdeční (ICHS), při níž nedochází k ucpání srdečních tepen, ale velké cévy na povrchu srdce se zužují, místo toho aby se rozšiřovaly a otevíraly. Toto onemocnění postihuje spíše ženy než muže a způsobuje chronickou bolest na hrudi. Endoteliální dysfunkce je patologický defekt vazodilatace závislé na NO (oxid dusnatý), které vede ke vzniku strukturálních vaskulárních abnormalit tvořících příčinu pozdějších kardiovaskulárních onemocnění a erektilních dysfunkcí u mužů.

Projevy onemocnění

Projevy tohoto onemocnění se u pacientů velmi liší a v časných stadiích nemusí být vždy zřetelné. Erektilní dysfunkce (ED) u mužů může být první klinickou manifestací endoteliální dysfunkce. ED a ischemická choroba srdeční (ICHS) mají společný patomorfologický podklad, tím je dysfunkce endotelu jako první stadium aterosklerózy. Endoteliální dysfunkce se u mužů s ED objevuje dříve, než se klinicky manifestuje hypertenze, dyslipidemie či diabetes mellitus. ED a endoteliální dysfunkce jdou ruku v ruce, a představují tak predikci systémového kardiovaskulárního onemocnění (KVO). Dia­gnostika je proto důležitá v rámci prevence u nemocných, kteří nemají žádné symp­tomy KVO. Společným jmenovatelem endoteliální dysfunkce a erektilní dysfunkce je oxidativní stres, který poškozuje eNOS/ eNO (endoteliální syntázy oxidu dusnatého/ endoteliální oxid dusnatý) aktivitu vedoucí ke snížení na endotelu závislé relaxace hladké svaloviny topořivých těles a relaxace cév. V časné fázi se ED klinicky neprojevuje, můžeme ji ale odhalit pomocí naší genetické analýzy nové generace.

Léčba a prevence

Dysfunkce endotelu jako první stadium aterosklerózy je terapeuticky ovlivnitelná –  medikamentózně a změnou životního stylu. Rizikovými faktory pro vznik endoteliální dysfunkce a tím ED a ICHS jsou genetické riziko, věk, hypertenze, dyslipidemie, diabetes mellitus, kouření a fyzická inaktivita. Proto je u osob s KVO a mužů s ED důležitá změna životního stylu: 4– 6× týdně hodinová fyzická aktivita s dosažením submaximální tepové frekvence, úbytek váhy, vyloučení kouření, zlepšení kvality jídelníčku. Léčba diabetu, hypertenze a hypercholesterolemie je nezbytná.

Zdroje:

https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2011/03/05.pdf

https://www.kardiologickarevue.cz/casopisy/kardiologicka-revue/2014-4/endotelialni-dysfunkce-erektilni-dysfunkce-a-kardiovaskularni-riziko-49517Další články v této kategorii

Erektilní dysfunkce
Erektilní dysfunkce
Erektilní dysfunkce je definována jako trvalá nebo dočasná neschopnost udržet erekci penisu v dostatečné tuhosti a po dostatečnou dobu nutnou pro kvalitní pohlavní styk. Podle epidemiologických dat je erektilní dysfunkce poměrně častým jevem. Mezi...
Hladina lipoproteinu a onemocnění koronárních tepen
Hladina lipoproteinu a onemocnění koronárních tepen
Zvýšené koncentrace lipoproteinu A – Lp(a) má přibližně 20 % populace. V současné době máme již dostatek důkazů pro tvrzení, že čím vyšší je koncentrace Lp(a), tím vyšší je riziko kardiovaskulárního onemocnění. Koncentrace Lp(a) je také spojena s ...
Primární deficit karnitinu
Primární deficit karnitinu
Karnitin hraje důležitou roli v metabolismu mastných kyselin tím, že zajišťuje jejich transport mezi buněčnými organelami. Je důležitým dodavatelem energie zejména pro srdeční a kosterní sval. U savců je získáván hlavně potravou a zčásti je syntet...
Zpět na články