Retinoblastom

Retinoblastom je nejčastější a nejzávažnější zhoubný nádor v dětské oftalmologii.

Příčiny onemocnění

Jedná se o primární maligní nitrooční nádor vznikající z nezralých sítnicových buněk – retinoblastů během vývoje sítnice. Často má tendenci se rozšiřovat, a to cestou očního nervu, krví ze sítnice či napadené cévnatky nebo i lymfatickým systémem, a vytvářet druhotná nádorová ložiska – metastázy. Bez léčby je prognóza na vyléčení prakticky nulová a dochází k úmrtí. Proto je pro záchranu dítěte důležitá správná včasná diagnostika a okamžitá léčba. Typický je nízký věk postižených dětí, protože retinoblastom patří mezi pravé embryonální nádory, což jsou nádory vyrůstající z nediferencovaných buněk. Počáteční symptomy se objevují již v prvních měsících života s vrcholem do konce druhého roku. Po čtvrtém roce se výskyt výrazně snižuje a u dětí starších 6 let je vzácný. Jde o nádor, který postihuje výhradně donošené děti, u předčasně narozených je nález retinoblastomu výjimkou a doposud je známý pouze jeden takový případ.

Přibližně v polovině případů mají pacienti mutaci retinoblastomového (RB1) genu, který odhalí podrobná genetická analýza (WES). Nejčastějším příznakem retinoblastomu je leukokorie, bělavý reflex v zornici, který je většinou viditelný na fotografii pořízené s bleskem. Na terapii se podílí úzce spolupracující tým oftalmologů, dětských onkologů, případně intervenčních radiologů, radioterapeutů a dalších.

Kvůli zvýšenému riziku primárních nádorů je třeba se vyhnout radiaci. Kromě radioterapie by pacienti měli také omezit expozici dalším látkám poškozujícím DNA (tabák, UV světlo) z důvodu zvýšeného rizika nádorů.

Zdroj:

https://theses.cz/id/k0g660/Bakal_sk_prce_Retinoblastom.txt

https://www.onkologiecs.cz/pdfs/xon/2016/05/03.pdfDalší články v této kategorii

Carneyho komplex
Carneyho komplex
Carneyho komplex je onemocnění, které způsobuje změny barvy kůže. Způsobuje také vznik nenádorových (nezhoubných) nádorů v pojivových tkáních a žlázách s vnitřní sekrecí. Je to autozomálně dominantní dědičné onemocnění charakterizované kožními a s...
Juvenilní polypóza a dědičná hemoragická teleangiektázie
Juvenilní polypóza a dědičná hemoragická teleangiektázie
Onemocnění charakterizuje dědičná strukturní abnormalita stěn drobných cév s následnou dilatací. Genetický vliv na tyto onemocnění má gen SMAD4.
Hereditární feochromocytom a paragangliom
Hereditární feochromocytom a paragangliom
Feochromocytomy a paragangliomy jsou nádory vznikající z chromafinních buněk, mohou metabolizovat, skladovat, a také (ale ne vždy) vylučovat hormony nadledvinek tzv. katecholaminy. Typickými projevy feochromocytomu nebo paragangliomu jsou hyperten...
Zpět na články