Syndrom dlouhého QT intervalu (LQTS)

Syndrom dlouhého QT intervalu (LQTS) je onemocnění vznikající na základě poruchy elektrické aktivace srdce. QT interval je jeden z úseků popisujících srdeční cyklus na EKG křivce.

Co je syndrom LQTS

Každý srdeční úder vzniká na podkladě elektrických signálů způsobujících stah (kontrakci) srdeční svaloviny s cílem vypudit krev do krevního oběhu. Po fázi kontrakce potřebuje srdce určitý čas na zotavení a relaxaci před dalším blížícím se elektrickým signálem a právě tento časový úsek nazýváme QT interval. U některých lidí je QT interval delší než u normální populace (jak naznačuje název onemocnění). V případě, že další signál aktivace srdce přichází příliš brzy (kdy svalovina srdce ještě není plně zotavena z předešlé kontrace) může způsobit abnormálně rychlou srdeční aktivitu – arytmii vedoucí k mdlobám, ztrátě vědomí a dokonce i ke smrti. Syndromem dlouhého QT intervalu trpí asi 1 z 2000 lidí (prevalence nemoci). LQTS řadíme ke geneticky podmíněným onemocněním, které vzniká na podkladě defektu (mutace) v několika genech (KCNH2, KCNQ1, SCN5A).

Syndrom dlouhého QT intervalu se projevuje nejčastěji v dětském věku a v ranné dospělosti. Nejčastější symptomy onemocnění jsou omdlévání a kolapsové stavy, ke kterým dochází často v průběhu stavů zvyšujících srdeční frekvenci a hladiny adrenalinu v krvi. Tak je tomu například u sportování (zejména plavání), emočních situací nebo při náhlých hlasitých zvucích. Diagnostika syndromu dlouhého QT intervalu může být složitá, protože relativně velká skupina lidí s tímto onemocněním nevykazuje žádné příznaky. Detailní genetická analýza je proto velmi důžleitá.

Léčba a prevence

Při stanovení diagnózy syndromu LQTS existuje naštěstí účinná forma prevence a terapie. Obecně je doporučeno vyhýbat se závodnímu  a náročnému sportovnání, při horečkách okamžité snižování teploty. Léčba syndromu dlouhého QT zahrnuje léky, přístroje nebo operace, které pomáhají zvládat příznaky a předcházet náhlé smrti. Léčba neumožňuje vyléčení, ale může vás ochránit před abnormálním srdečním rytmem. Většina lidí se syndromem dlouhého QT intervalu (i těch bez příznaků) by měla užívat vhodné beta-blokátory. Jiné léky mohou zkrátit QT interval nebo zlepšit hladinu elektrolytů. Lidé, u nichž došlo v minulosti k zástavě srdce nebo se u nich objevily příznaky srdeční zástavy, mohou i při léčbě beta-blokátory dostat speciální přístroj (ICD), který detekuje život ohrožující arytmie a automaticky dává srdeční výboje, aby zabránil náhlé srdeční zástavě.

Zdroj:

https://www.fnmotol.cz/wp-content/uploads/brozurka-pro-pacienty-se-syndromem-dlouheho-qt-intervalu.pdfDalší články v této kategorii

Erektilní dysfunkce
Erektilní dysfunkce
Erektilní dysfunkce je definována jako trvalá nebo dočasná neschopnost udržet erekci penisu v dostatečné tuhosti a po dostatečnou dobu nutnou pro kvalitní pohlavní styk. Podle epidemiologických dat je erektilní dysfunkce poměrně častým jevem. Mezi...
Hladina lipoproteinu a onemocnění koronárních tepen
Hladina lipoproteinu a onemocnění koronárních tepen
Zvýšené koncentrace lipoproteinu A – Lp(a) má přibližně 20 % populace. V současné době máme již dostatek důkazů pro tvrzení, že čím vyšší je koncentrace Lp(a), tím vyšší je riziko kardiovaskulárního onemocnění. Koncentrace Lp(a) je také spojena s ...
Primární deficit karnitinu
Primární deficit karnitinu
Karnitin hraje důležitou roli v metabolismu mastných kyselin tím, že zajišťuje jejich transport mezi buněčnými organelami. Je důležitým dodavatelem energie zejména pro srdeční a kosterní sval. U savců je získáván hlavně potravou a zčásti je syntet...
Zpět na články