Články

Erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce je definována jako trvalá nebo dočasná neschopnost udržet erekci penisu v dostatečné tuhosti a po dostatečnou dobu nutnou pro kvalitní pohlavní styk. Podle epidemiologických dat je erektilní dysfunkce poměrně častým jevem. Mezi...


Reakce na léky

Reakce na léky

Reakci na lék může ovlivnit mnoho faktorů, včetně pohlaví, věku a stravy. Důležitým faktorem ovlivňujícím účinek daného léku je však také genetická predispozice.


Metothrexát

Metothrexát

Methotrexát se používá k léčbě zánětlivých (artritida nebo psoriáza) a nádorových onemocnění. Metotrexát je látka blokující enzym dihydrofolátreduktázu. Jedná se o často používané cytostatikum.


Retinoblastom

Retinoblastom

Retinoblastom je nejčastější a nejzávažnější zhoubný nádor v dětské oftalmologii.


Carneyho komplex

Carneyho komplex

Carneyho komplex je onemocnění, které způsobuje změny barvy kůže. Způsobuje také vznik nenádorových (nezhoubných) nádorů v pojivových tkáních a žlázách s vnitřní sekrecí. Je to autozomálně dominantní dědičné onemocnění charakterizované kožními a s...


PTEN Hamartoma Tumor Syndrom

PTEN Hamartoma Tumor Syndrom

PTEN hamartoma tumor syndrome (PHTS) je genetická porucha způsobená defektem v genu zvaném PTEN . Je to společný termín pro řadu příbuzných syndromů, včetně Cowdenova syndromu, Bannayan-Riley-Ruvalcaba syndromu (BRRS)a Proteova syndromu.


Hladina lipoproteinu a onemocnění koronárních tepen

Hladina lipoproteinu a onemocnění koronárních tepen

Zvýšené koncentrace lipoproteinu A – Lp(a) má přibližně 20 % populace. V současné době máme již dostatek důkazů pro tvrzení, že čím vyšší je koncentrace Lp(a), tím vyšší je riziko kardiovaskulárního onemocnění. Koncentrace Lp(a) je také spojena s ...


Alportův syndrom

Alportův syndrom

Alportův syndrom je dědičné onemocnění, které postihuje především glomeruly, drobná klubíčka jemných cévek v ledvinách, která filtrují odpadní látky z krve. Mnoho lidí má vedle onemocnění ledvin také problémy se sluchem a zrakem, protože kolagen t...