Články

Citlivost na kofein

Citlivost na kofein

Někteří lidé pociťují po konzumaci nápojů obsahujících kofein nepříjemné účinky, jako je úzkost nebo nervozita. Ačkoli se ukázalo, že káva má prokazatelně příznivé účinky na celkové zdraví, u některých lidí může být při pravidelné konzumaci kávy v...


Citlivost na sodík, hypertenze

Citlivost na sodík, hypertenze

Hypertenze nebo zvýšený krevní tlak je často nazývána tichým zabijákem a je hlavním rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění a selhání ledvin. Konzumace velkého množství sodíku může zhoršit riziko hypertenze. Genetické varianty některých g...


Zvýšená hladina homocysteinu v krvi

Zvýšená hladina homocysteinu v krvi

Gen MTHFR kóduje enzym 5-methylentetrahydrofolátreduktázu, který je esenciální pro přeměnu folátu a kyseliny listové (souhrnně jsou označovány jako vitamin B9) na aktivní formu 5-methyl-tetrahydrofolát (aktivní folát, nebo metylovaný folát), ktero...


Mutace genu MTHFR a těhotenství

Mutace genu MTHFR a těhotenství

Těhotenství je pro tělo ženy poměrně náročné období. Během této doby se zvyšují nároky na příjem živin, vitamínů i minerálů. Pro zdárný průběh těhotenství je velmi důležitý dostatečný příjem kyseliny listové (vitamín B9). V případě nedostatku toho...


MTHFR a anestezie

MTHFR a anestezie

Mutace v genu MTHFR ovlivňuje proces methylace a způsob, jakým tělo zpracovává chemikálie, včetně léků jako jsou anestetika. Anestezie není vždy nebezpečná, ale některé typy anestetik mohou způsobit u jedinců s mutací MTHFR závažné zdravotní kompl...


Kyselina listová a vitamín B9 - nebezpečí nesprávného užívání

Kyselina listová a vitamín B9 - nebezpečí nesprávného užívání

Obecně rozšířené povědomí o nutnosti doplňovat příjem kyseliny listové při plánování početí a v těhotenství má svá úskalí v případě, že žena (případně i muž) je nositelem mutace v genu pro MTHFR. V takovém případě je velmi důležité užívat pouze tu...


Homocystein

Homocystein

Zvýšená hladina homocysteinu je považována za rizikový faktor spojený s onemocněními srdce a oběhové soustavy, mozkových příhod, potratů a vývojových vad plodu, zejména jeho nervové soustavy. Zvýšená hladina homocysteinu v krvi přispívá k poškozen...


Jak se dědí geny

Jak se dědí geny

Všechny naše dědičné znaky jsou zakódovány do DNA, která je organizována do několika částí, tzv. chromozomů. Existují dva typy chromozomů. Nepohlavní (tzv. autozomy) jsou ty, které mají jak muži tak i ženy, a pohlavní (tzv. gonozomy X a Y), které ...